Snabb leverans / Säkra betalningar

Bra Arbetsmiljöval


"Bra arbetsmiljöval" är produkter som lever upp till högt uppställda krav enligt följande  kravspecifikation som ursprungligen utarbetats av SKANSKA och som nu hela RS- gruppen (Riksbyggarnas säkerhetsgrupp består av NCC, Veidekke, Svevia, Skanska, Peab och JM) står bakom.

Fall är den vanligaste orsaken till dödsfall och olyckor på svenska byggarbetsplatser.

Det största antalet fall sker från lägre höjder men kan trots den låga höjden medföra allvarliga skador.
Olyckor från arbetsbockar beror ofta på att man missar ett steg eller sätter ner foten på fel sida där det saknas steg.

Många olyckor sker också med fristående stegar och orsakas då av att stegen  tippar i sidled. Felaktig användning och trasiga produkter är andra faktorer som kan leda till olycksfall. Det ställs också lagkrav på hur stegar och arbetsbockar ska se ut för att vara godkända att använda yrkesmässigt.

De måste vara typkontrollerade mot Arbetsmiljöverkets föreskrift 2004:3 Stegar och arbetsbockar eller certifierade mot godkänd standard.

Detta innebär exempelvis att hemmagjorda stegar/bockar inte får användas.
Företagen i byggbranschen strävar efter att minimera olycksfallen på byggarbetsplatserna. Att fokusera på att förebygga fallolyckor från stegar och arbetsbockar tror vi bidrar till att nå detta mål.
Därför tar vi ytterligare ett steg i säkerhetsarbetet och ställer högre krav på produkterna.

Dessa produkter är märkta med Bra arbetsmiljöval.