Räddningstegar

Räddningsstegar ställer höga krav på kvalitet oavsett om du ska rädda dig själv eller någon annan så måste det kännas tryggt. Vi har ett antal stegar som ger dig möjligheten att rädda dig från eld, vatten eller bara för att skapa bra utrymmningsmöjligheter. Alla våra räddningsstegar uppfyller nödvändiga krav på säkerhet.